LET OP:

Inmiddels is de praktijk voor relatietherapie gesloten vanwege de pensionering van Marike de Valk. Wilfried Sluys geeft nog wel relatietherapie in Amsterdam en Purmerend. Mochten jullie daar niet heen willen, dan geeft onderstaande tekst jullie misschien handvatten bij het zoeken van een andere relatietherapeut. 

Op deze pagina leggen we graag uit wat onze werkwijze bij relatietherapie was en voor Wilfried nog is. Op de pagina relatietherapie Nijmegen van deze site vindt u meer informatie over situaties die tot relatietherapie aanleiding kunnen geven, over de keuze van een therapeut en over onszelf.

Relatietherapie met twee therapeuten

Wilfried-licht-bijgesneden-2-232x300foto Marike 2015

Aangezien bij relatietherapie altijd 2 cliënten betrokken zijn, gaf ik deze therapie samen met mijn collega Wilfried Sluys, Gestalttherapeut en maatschappelijk werker. Het risico, dat één van de cliënten partijdigheid ervaart, wordt hierdoor aanzienlijk verkleind. Samen zien we meer en kunnen we onze aandacht beter verdelen. Bovendien helpt de aanwezigheid van zowel een mannelijke als vrouwelijke relatietherapeut om mannelijke en vrouwelijke posities en patronen te verduidelijken. Ook kunnen we als een spiegel fungeren en zichtbaar maken welke communicatiepatronen een rol spelen. Kortom, het werken met twee therapeuten leverde voor ons een meerwaarde op, die we graag benutten. Wilfried werkt nu alleen, maar neemt de ervaring met Marike daarin voortaan mee.

Verschillende doelen

Bij de keuze voor relatietherapie komt het veel voor dat één van beide partners niet weet of hij/zij nog wel door wil gaan. Veel relatietherapeuten willen dan niet met zo’n stel werken. Voor onze werkwijze bij relatietherapie is dat echter geen probleem. Sterker nog: het is juist dan belangrijk dat jullie hulp zoeken om hier samen uit te komen.

De enige voorwaarde voor relatietherapie is, dat jullie allebei de moeite willen nemen om samen uit te zoeken wat er precies aan de hand is. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe het zo ver heeft kunnen komen en hoe je samen of apart verder kunt.

Aantal consulten

Elk proces heeft tijd nodig. En in die tijd kunnen spanningen hoog oplopen. De neiging om er maar direct helemaal mee te stoppen, kan groot zijn. Om het proces die tijd en kans te geven enerzijds, maar ook niet eindeloos te rekken anderzijds, maakten wij meestal 5 afspraken (na de intake). We vroegen  cliënten dan ook om de therapie de kans te geven en geen definitief besluit te nemen voor de 5e sessie. In de 5e sessie evalueerden we  en gaven cliënten zelf aan of ze voldoende basis voelden om zonder therapie door te gaan.

Als dat het geval was, maakten we een afspraak voor over 3 maanden, zodat de cliënten de tijd kregen om verder met het geleerde te werken. Bij dit “terugkom-consult” bekeken we hoe een en ander verlopen was. Vaak konden stellen daarna zelf verder, soms was het nodig om door te werken op de punten die dan boven tafel waren gekomen.

Als duidelijk werd dat de relatie geen enkel perspectief meer bood, besteedden we nog een of twee consulten aan verwerking en afronding. We gaven hierbij o.a. aandacht aan hoe je het de kinderen vertelt, en welk  verhaal het stel aan familie en vrienden zou vertellen over hun scheiding. Ook onderzochten we welke steun elke partner nodig had. Indien nodig werd de therapie met (één van) beiden individueel voortgezet.

Werkvormen

Uiteraard werd er ook in onze werkwijze bij relatietherapie veel gepraat over wat er aan de hand is en hoe ieder zich daarbij voelt. Wij boden daarnaast ook experimenten aan om op een andere manier met elkaar om te gaan. Je kunt daardoor ter plekke te ervaren wat een andere manier met je doet. We bedachten die experimenten op grond van wat wij waarnamen en van wat volgens ons dat op dat moment nodig was. Uiteraard vroegen wij de cliënten of ze open stonden voor zo’n experiment.

Ook deden wij, indien nodig, gewaarzijnsoefeningen om de partners te leren om explicieter stil te staan bij wat er met hen gebeurt en waar hun gedrag uit voortkomt.  Deze oefeningen zijn te vergelijken met mindfulnessoefeningen.

Werken met huiswerkopdrachten en procesverslagen

Aan het eind van elke sessie stelden we samen met de cliënten huiswerkopdrachten vast. Ook vroegen we hen om van elke sessie ieder apart een verslag te maken a.d.h.v. richtvragen die we opgesteld hadden. Die verslagen mailden ze naar ons vóór de volgende sessie. We gebruikten ze bij de voorbereiding. Ook vroegen we de cliënten om die verslagen iedere keer met elkaar te bespreken vóór de volgende sessie.

Het werken met verslagen is geen gebruikelijke werkwijze bij relatietherapie. Wij hebben er echter goede ervaringen mee. Ook onze cliënten gaven meestal aan het heel prettig en effectief te vinden.  Tijdens het therapieproces helpen de verslagen hen om stil te staan bij wat er allemaal in de therapie gebeurt. Na afloop helpt het omdat ze de verslagen nog eens na kunnen lezen.

Het maken van een verslag was echter niet verplicht, het was een hulpmiddel. Ook konden partners een andere, creatieve vorm van verwerking kiezen en die met elkaar delen.

Uiteraard kostte ons dit extra tijd in de voorbereiding. Deze tijd is bij onze prijs in begrepen.

Sessies van 1,5 uur

Onze werkwijze bij relatietherapie maakt dat wij niet, zoals veel collega’s werkten met sessies van 5 kwartier maar van 1,5 uur. Het kwartier extra gaf ons juist de kans om wat dieper op het proces in te gaan. Ook konden we zo meer rust in de sessie zelf creëren en het tempo vertragen. Het tempo van praten is bij veel stellen namelijk te hoog. Ze luisteren niet naar elkaar, maar denken tijdens het luisteren al na over hun antwoord. We leerden stellen om eerst te luisteren, dan stil te staan bij zichzelf en te voelen wat een en ander met hen doet. En dan ná te denken over een antwoord.  Dat kost dus tijd.

Langer dan 1,5 uur is weer te vermoeiend. Uiteraard bestond er wel de mogelijkheid om twee sessies achter elkaar te doen, met tussenin een pauze.

Intensieve relatietherapie

Het was ook mogelijk op een andere manier intensieve relatietherapie te organiseren. Cliënten konden een B&B bij ons in de buurt huren en op 2 achtereenvolgende dagen een sessie bij ons  komen doen. Wij gaven dan opdrachten mee om ’s avonds samen te doen.

Neem voor meer informatie en/of aanmelding bij Wilfried contact met hem op. Onze contactgegevens staan op onze contactpagina.

Lees ook: Uitgangspunten bij relatietherapieVisie op relaties