Op deze pagina leggen we graag onze werkwijze bij relatietherapie uit. Op de pagina relatietherapie Nijmegen van deze site vindt u meer informatie over situaties die tot relatietherapie aanleiding kunnen geven, over de keuze van een therapeut en over onszelf.

Relatietherapie met twee therapeuten

Wilfried-licht-bijgesneden-2-232x300foto Marike 2015

 

 

 

 

 

 

 

Aangezien bij relatietherapie altijd 2 cliënten betrokken zijn, geef ik deze therapie samen met mijn collega Wilfried Sluys, Gestalttherapeut en maatschappelijk werker. Het risico, dat één van de cliënten partijdigheid ervaart, wordt hierdoor aanzienlijk verkleind. Samen zien we meer en kunnen we onze aandacht beter verdelen. Bovendien helpt de aanwezigheid van zowel een mannelijke als vrouwelijke relatietherapeut om mannelijke en vrouwelijke posities en patronen te verduidelijken. Ook kunnen we als een spiegel fungeren en zichtbaar maken welke communicatiepatronen een rol spelen. Kortom, het werken met twee therapeuten levert voor ons een meerwaarde op, die we graag benutten.

Verschillende doelen

Bij de keuze voor relatietherapie komt het veel voor dat één van beide partners niet weet of hij/zij nog wel door wil gaan. Veel relatietherapeuten willen dan niet met zo’n stel werken. Voor onze werkwijze bij relatietherapie is dat echter geen probleem. Sterker nog: wij vinden het juist dan belangrijk dat jullie hulp zoeken om hier samen uit te komen.

Onze enige voorwaarde voor relatietherapie is, dat jullie allebei de moeite willen nemen om samen uit te zoeken wat er precies aan de hand is. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe het zo ver heeft kunnen komen en hoe je samen of apart verder kunt.

Aantal consulten

Elk proces heeft tijd nodig. En in die tijd kunnen spanningen hoog oplopen. De neiging om er maar direct helemaal mee te stoppen, kan groot zijn. Om het proces die tijd en kans te geven enerzijds, maar ook niet eindeloos te rekken anderzijds, maken wij meestal 5 afspraken (na de intake). We vragen  jullie dan ook om de therapie de kans te geven en geen definitief besluit te nemen voor de 5e sessie. In de 5e sessie evalueren we  en geven jullie zelf aan of jullie voldoende basis ervaren om samen door te gaan.

Als dat het geval is, maken we een afspraak voor over 3 maanden, zodat de cliënten de tijd krijgen om verder met het geleerde te werken. Bij dit “terugkom-consult” bekijken we hoe een en ander verlopen is. Vaak kunnen stellen dan zelf verder, soms is het dan nodig om door te werken op de punten die dan boven tafel zijn gekomen.

Als duidelijk wordt dat de relatie geen enkel perspectief meer biedt, besteden we nog een of twee consulten aan verwerking en afronding. We geven hierbij o.a. aandacht aan hoe je het de kinderen vertelt, met welk  verhaal jullie familie en vrienden gaan vertellen. Ook onderzoeken we welke steun elk van jullie nodig heeft. Indien nodig wordt de therapie met (één van) beiden individueel voortgezet.

Werkvormen

Uiteraard wordt er ook in onze werkwijze bij relatietherapie veel gepraat over wat er aan de hand is en hoe ieder zich daarbij voelt. Wij bieden daarnaast ook experimenten aan om op een andere manier met elkaar om te gaan. Je kunt daardoor ter plekke te ervaren wat een andere manier met je doet. We bedenken die experimenten op grond van wat wij waarnemen en van wat volgens ons dat op dat moment nodig is. Uiteraard vragen wij de cliënten of ze open staan voor zo’n experiment.

Ook doen wij, indien nodig, gewaarzijnsoefeningen om de partners te leren om explicieter stil te staan bij wat er met hen gebeurt en waar hun gedrag uit voortkomt.  Deze oefeningen zijn te vergelijken met mindfulnessoefeningen.

Werken met huiswerkopdrachten en procesverslagen

Aan het eind van elke sessie stellen we samen met jullie huiswerkopdrachten vast. Ook vragen we jullie om van elke sessie ieder apart een verslag te maken a.d.h.v. richtvragen die we opgesteld hebben. Die verslagen mailen jullie naar ons vóór de volgende sessie. We gebruiken ze bij de voorbereiding. Ook vragen we jullie om die verslagen iedere keer met elkaar te bespreken vóór de volgende sessie.

Het werken met verslagen is geen gebruikelijke werkwijze bij relatietherapie. Wij hebben er echter goede ervaringen mee. Ook onze cliënten geven meestal aan het heel prettig en effectief te vinden.  Tijdens het therapieproces helpen de verslagen hen om stil te staan bij wat er allemaal in de therapie gebeurt. Na afloop helpt het omdat ze de verslagen nog eens na kunnen lezen.

Het maken van een verslag is echter niet verplicht, het is een hulpmiddel. Ook kunnen partners een andere, creatieve vorm van verwerking kiezen en die met elkaar delen.

Uiteraard kost ons dit extra tijd in de voorbereiding. Deze tijd is bij onze prijs in begrepen.

Sessies van 1,5 uur

Onze werkwijze bij relatietherapie maakt dat wij niet, zoals veel collega’s werken met sessies van 5 kwartier maar van 1,5 uur. Het kwartier extra geeft ons juist de kans om wat dieper op het proces in te gaan. Ook kunnen we zo meer rust in de sessie zelf creëren en het tempo vertragen. Het tempo van praten is bij veel stellen namelijk te hoog. Ze luisteren niet naar elkaar, maar denken tijdens het luisteren al na over hun antwoord. We leren stellen om eerst te luisteren, dan stil te staan bij zichzelf en te voelen wat een en ander met hen doet. En dan ná te denken over een antwoord.  Dat kost dus tijd.

Langer dan 1,5 uur is weer te vermoeiend. Uiteraard bestaat er wel de mogelijkheid om twee sessies achter elkaar te doen, met tussenin een pauze.

Intensieve relatietherapie

Het is ook mogelijk op een andere manier intensieve relatietherapie te organiseren. Je kunt een B&B bij ons in de buurt te huren en op 2 achtereenvolgende dagen een sessie bij ons  komen doen. Wij geven dan opdrachten mee om ’s avonds samen te doen.

Neem voor meer informatie en/of aanmelding contact met ons. Onze contactgegevens staan op onze contactpagina.

 

Lees ook: Uitgangspunten bij relatietherapieVisie op relaties