LET OP:

Inmiddels is de praktijk voor relatietherapie gesloten vanwege de pensionering van Marike de Valk. Wilfried Sluys geeft nog wel relatietherapie in Amsterdam en Purmerend. Mochten jullie daar niet heen willen, dan geeft onderstaande tekst jullie misschien handvatten bij het zoeken van een andere relatietherapeut. 

De visie op relaties is altijd al aan verandering onderhevig geweest, maar wellicht werden er nooit eerder  zo’n hoge eisen aan relaties gesteld als tegenwoordig. Vroeger was een vrouw al blij als haar man voor de kost zorgde en niet sloeg. En een man was blij als zijn vrouw hem kinderen gaf,  regelmatig ’terwille’ was en goed voor het gezin zorgde. Romantiek was iets dat zich met name buíten (vaste) relaties afspeelde…

Tegenwoordig moet een relatie je vooral gelukkig maken. Dat dit niet 24/7 kan, beseft iedereen wel, maar toch… En het idee over wát je dan gelukkig maakt, is  voor mannen en vrouwen meestal niet hetzelfde. Wel speelt het verlangen om samen oud te worden in de verliefdsheidsfase bij zowel mannen als vrouwen zeker een rol.

De huidige ideeën over relaties kloppen heel vaak niet met de realiteit. Ze zijn vaak gebaseerd op een romantisch ideaal. En dus komen stellen steeds vaker van een koude kermis thuis. Een paar voorbeelden:

Vrouwen en relatie

Vrouwen zoeken een partner, die hen veiligheid en warmte biedt. Ze zoeken iemand bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen en die ook wat zinnigs en liefst persoonlijks terug zegt. Laat dat nu precies één van de problemen van veel mannen zijn!

Graag willen ze een partner die hen mooi vindt. Die sexy en romantisch is, en werk van hen maakt. Zoals Huub Stapel echter zo prachtig weergeeft in zijn voorstelling:”Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus”, zijn de meeste mannen alleen maar romantisch als ze hun geliefde ”het hof maken”. Zodra de buit binnen is, gaan ze over naar het volgende hoofdstuk met als titel: Werk en Inkomen.

Veel vrouwen willen graag een partner, die samen met hen voor de kost én voor het gezin zorgt. De meeste vrouwen kunnen echter moeilijk loslaten. Ze willen daarnaast dus wel bepalen hóe het huishouden of de zorg van de kinderen gedaan wordt. Dat botst natuurlijk nogal eens met de ideeën van die partner…

Mannen en relatie

Mannen zien zichzelf vooral als voornaamste kostwinner en zoeken in de relatie vooral een plek waar ze ”zichzelf” kunnen zijn. Vaak betekent dit helaas vooral hun ”slechtste” zelf, want het beste van hen is al opgegaan op het werk.

Mannen willen thuis kunnen uitrusten van een dag hard werken. Ze realiseren zich niet at thuis – zoals ik het vaak noem – hun andere baan begint: de relatie en/of het gezin.

Veel mannen willen graag bewonderd of in ieder geval erkend worden en verder vooral niet lastig gevallen. Hiervoor geldt hetzelfde als boven: de meeste vrouwen maken veel werk van zichzelf en hun nieuwe liefde in de fase van verliefdheid. Daarna lijkt de moeite die ze voor de relatie doen, vaak te bestaan uit het geven van kritiek…

De meeste mannen vinden het vaderschap heel belangrijk. Ze denken daarbij vaak dat hun partner beter weet wat goed is voor de kinderen dan zijzelf. Zij is tenslotte – de emancipatie ten spijt – meer met hen thuis is dan hij. Ze volgen haar daarin dan ook. Hun vrouw wil echter graag een gelijkwaardige pártner, niet een goedwillende stagiaire.

Voor veel mannen is de relatie de plek, waar ze ook seksueel aan hun trekken komen. Dat geldt voor de meeste vrouwen niet minder, maar dan pas als er ook goede gesprekken zijn gevoerd en er verbinding is ontstaan.

Monogamie

Voor zowel mannen en vrouwen geldt in hetero-relaties verder de meestal niet uitgesproken verwachting van monogamie. Wat heftig kan botsen wanneer een van beiden toch iets aangaat met een derde.

Vaak hebben partners van tevoren niet met elkaar besproken wat ”de do’s en de don’ts” zijn op het gebed van contacten met derden.

Samenvattend

Uiteraard zijn bovenstaande voorbeelden van mannen en vrouwen stereotypen. Maar stereotyperingen ontstaan niet uit het luchtledige. Homo- en lesbische stellen zijn hier misschien enigszins in het voordeel: ze hebben nog relatief weinig voorbeelden en zullen dus moeten zoeken naar een invulling, die bij hen beiden past.

De huidige verwachtingen van relaties leiden op zich dus vaak tot problemen. Zeker als er zonder meer van uitgegaan wordt dat die verwachtingen ”normaal” zijn en dus niet afgestemd hoeven te worden met de partner.

Onder al deze verwachtingen lijkt een soort romantisch ideaal schuil te gaan, waarbij de partner de verantwoordelijkheid lijkt te krijgen om ons gelukkig te maken. Waar we vroeger hard werkten op aarde om in de hemel gelukkig te worden, verwachten we dat geluk nu op aarde. En onze partner moet daarvoor zorgen.

Wij zien dat we daarmee onze partners overvragen.

Onze visie op relaties

Verbinding en autonomie

Je verbinden aan een ander is een mooi en tegelijk ingewikkeld proces. Romantici zien het vaak als een vorm van ”één worden”, eindelijk vind je je missende wederhelft. Deze visie leidt tot een afhankelijke (A)-relatie, waarbij de twee poten van de A tegen elkaar aanleunen en elkaar nodig hebben, anders vallen ze.

Wij zien een relatie het liefst als een brug, die twee oevers verbindt: elke pijler kan zelfstandig staan. De brug is de verbinding tussen twee autonome pijlers. In dit beeld is het dus noodzaak om ervoor te zorgen dat je stevig op eigen benen staat, anders valt de brug in elkaar.  Het is fijn als je partner er af en toe kan zijn als je hem of haar nodig hebt. Maar in principe sta je op eigen benen en heb je een eigen netwerk, dat jou kan ondersteunen.

Een partnerrelatie is dus een balans tussen autonomie en verbinding.

Aan elkaar groeien

Naast het gevoel met iemand verbonden te zijn, is onze visie op relaties dat een relatie je een kans kan geven om te groeien. Zowel samen als ieder apart. Noch jijzelf noch je partner is uiteraard volmaakt. Dus kun je aan en van elkaar leren.

Helaas geven partners elkaar die feedback nogal eens in de vorm van kritiek. Dat maakt het moeilijker om er goed op te reageren. Samen leren om opbouwende feedback te geven zou heel wat relatieproblemen helpen voorkomen.

Partners en kinderen kruipen onder je huid. Ze kunnen je ongelooflijk raken, zowel positief als negatief. Ze drijven je soms tot het uiterste, je komt ongetwijfeld alle slechte kanten van jezelf tegen in je relatie en/of gezin. Dat komt omdat ze voortdurend bij je in de buurt zijn en omdat ze zo belangrijk voor je zijn. Des te belangrijker om je feedback zorgvuldig te geven en net zo zorgvuldig te ontvangen.

Zingeving

Zingeving is een thema wat niet zo vaak ter sprake lijkt te komen in relaties. Toch heeft iedereen ergens diepweg een idee over wat hij of zij met dit leven wil. Een relatie wordt sterker als  je samen met je partner onderzoekt wat jullie van jullie leven willen maken, samen en ieder apart. Wat jullie niet alleen elkaar, maar als stel ook aan jullie omgeving te bieden hebben. Welke dromen je hebt en hoe je die waar kunt maken. Hoe je oud wil worden. Hoe je eventuele kinderen op wil voeden en welke waarden en normen je aan hen door wilt geven.

Leren over relaties

Dat dit niet zonder slag of stoot gaat, is bij voorbaat duidelijk. Die roze wolk van de eerste verliefdheid, wordt vroeger of later onbarmhartig doorgeprikt. Dan ontdek je de minder leuke kanten van de ander en verdwijnt de romantiek. En dán begint de relatie pas écht.

Aangezien ”relaties” helaas geen vak op school is en we niet met het wel en wee van onze relaties te koop lopen, krijgen we weinig kans om iets van anderen over relaties te leren en zelf een visie op relaties te ontwikkelen. Iedereen leert door zelf te vallen en weer op te staan. Iedereen vindt zelf steeds opnieuw het wiel uit. Veel stellen lopen vroeger of later dan ook vast.

Volgens de cijfers van het CBS over 2014 ligt het percentage echtscheidingen op 32,2 %, dit is 5 % meer dan het jaar ervoor.

Scheidingspercentages

Daarbij scheiden homostellen minder vaak dan heterostellen (15,5 tegen 17,9 %), en lesbische stellen het meest vaak (30%). De verklaring hiervoor is volgens het CBS nog niet duidelijk; er zijn wel aanwijzingen dat de ander visie op monogamie bij homostellen hen minder snel tot scheiden dwingt. Het hogere scheidingspercentage bij lesbische stellen wordt enerzijds verklaard doordat vrouwen hogere eisen stellen aan hun relatie en dus eerder het besluit tot scheiden nemen en anderzijds door een grotere – verborgen – discriminatie.

Relatietherapie

Relatietherapie is een goed middel om te leren hoe je samen in een relatie kunt groeien. Je hoeft daarmee niet te wachten tot er problemen zijn. Hoe eerder je begint met nadenken over je relatie en daarover te leren, hoe beter.

Lees over onze visie op relatietherapie en onze  Werkwijze bij relatietherapie