Herken je deze zin? Is het bij jullie ook zo dat de één veel vaker en méér wil praten dan de ander? Weet je als man dan vaak niet waaróver je het dan moet hebben? Of krijg je er de kriebels van? Heb je het gevoel dat je nu eenmaal niet goed in bent in praten, zeker niet over je gevoelens? In relatietherapie kom ik dit probleem dagelijks tegen. En ik niet alleen: Veldhuis en Kemper hebben er een heel theaterprogramma over gemaakt. Het centrale lied heeft een aantal typerende zinnen, gezien vanuit de man:

We liggen samen in ons bed,
Ik heb de wekker net gezet,
Ik ben volledig afgemaakt.
Jij legt je hand zacht op me neer,
Ik denk: oh jee, daar gaan we weer!
‘We moeten praten, lieve schat!’

Het is net of je vergeten bent hoe mooi het stil kan zijn!
Dus als je praten wil, resultaten wil, hou het klein!
Het is net of je vergeten bent hoe mooi het stil kan zijn!
Dus als je praten wil, resultaten wil,
als je me haten wil, of verlaten wil;
Heb je hele grote zorgen:
bewaar ze dan voor morgen;
Ik wil slapen, ik wil niets, ik wil het stil!

Praten net zo belangrijk als vrijen!poster training

De meeste mannen houden niet van praten met hun partner. Zeker niet héél vaak en héél lang! Dat is ook vaak de klacht van vrouwen: ‘Mijn man kan niet praten’. Mannen kunnen best praten over zaken als werk of sport, maar vaak niet zo gemakkelijk over hun gevoelens. En naast dat ze er niet altijd zin in hebben, weten ze ook niet altijd waaróver het dan zou moeten gaan. Zeker niet als de partner verwachtingsvol klaar zit op de bank en hem doordringend aankijkt… Praten is voor vrouwen echter net zo belangrijk als vrijen voor mannen. Niet praten leidt dan ook net zo vaak tot relatieproblemen als niet vrijen. En vaak hangen de twee ook nog samen. Uiteraard zijn altijd beide partners verantwoordelijk voor hoe het gaat in een relatie. En kan ieder alleen maar werken aan zijn eigen deel.

Oorzaken 

De moeite met praten over gevoelens heeft verschillende oorzaken. Ten eerste gebruiken mannen taal anders dan vrouwen. Mannen brengen met taal feiten over. Communiceren doen ze veel vaker zónder woorden. Dat heeft een reden: bij mannen zijn er in de hersenen veel minder verbindingen tussen het taalgedeelte en het emotionele gedeelte. Mannen hebben dus niet zo gauw de woorden voor wat hen overkomt.

Praten vereist bewustzijn. En veel mannen zijn zich vaak niet zo erg bewust van hun gevoel: ze staan er pas bij stil als er een probleem is: op het werk, in de vriendenkring of in relatie of gezin. Ook dat heeft een reden: mannen zijn van oudsher veel meer op de buitenwereld gericht. Ze zijn alert of er gevaar is, ze moeten zich waarmaken in de buitenwereld, niet in de laatste plaats om (mede) de kost te verdienen voor hun gezin.

Mannen staan soms ook niet graag stil bij hun gevoel, omdat het hen onrustig kan maken. Zeker als er dan gevoelens bovenkomen, waar ze niets mee kunnen of waar ze geen zin in hebben. Het kan hen onzeker maken of onhandig doen voelen. Logisch dat ze dan die gevoelens liever wegstoppen.

Ruzie

Mannen kunnen behoorlijk last hebben  van het feit dat ze hun emoties niet kunnen uiten. Ze kunnen zich vast voelen zitten. Ze worden  ‘gek’ van hun partner, als die voortdurend op hun huid zit en met hen wil praten: ‘o jee, daar gaan we weer.’ Ze voelen zich in het nauw gedreven en weten vaak niet anders te reageren dan zich terug te trekken. Waardoor de partner geen echt antwoord krijgt en dus juist doorgaat. Zoals iemand harder gaat bellen, als er niet open gedaan wordt.

En dan dreigt er ruzie. Met als risico dat je boos wordt en dan is Leiden helemaal in last. Want veel mannen kunnen alleen met hun boosheid omgaan door die stevig te onderdrukken. Ze hebben niet geleerd die boosheid op een goede manier te gebruiken om hun partner te begrenzen, wat soms ook hard nodig is.

Communicatietraining voor mannen

In de communicatietraining besteden we aandacht aan deze zaken middels theorie en concrete oefeningen vanuit de Gestalttherapie. Oefeningen om jezelf beter te leren kennen en te ontdekken welke manier van praten met je partner bij jou past. In de oefeningen leer je om je gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Om stil te leren staan bij jezelf en bij wat je waarneemt. Je ontdekt de voorwaarden, die voor jou nodig zijn om een goed gesprek te kunnen voeren. En je leert hoe je beter kunt luisteren.

Je zult veel herkenning vinden bij de andere mannen in de groep en ongetwijfeld samen met hen ook veel lachen over wat jullie zien en ontdekken.

Trainer

foto Marike 2015De communicatietraining wordt gegeven door Marike de Valk. Marike is Gestalt- en relatietherapeut en heeft in het volwassenenonderwijs  les gegeven in sociale en communicatieve vaardigheden. Ze heeft, behalve vrouwen, ook veel mannen individueel in therapie gehad en  inmiddels meer dan 1000 stellen begeleid. Je kunt meer over haar lezen op deze websites (zie onder).

Duur en data

De training vindt plaats in een kleine groep van 4 – 5 mannen in mijn praktijk in Beuningen. De training vindt steeds plaats in blokken van drie bijeenkomsten.

De eerstvolgende training vindt bij voldoende aanmelding plaats op nader overeen te komen data.

Kosten  

De kosten van deze mini-training (3 avonden) komen op € 150,00 p.p. incl btw. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Nadere info en aanmelding

De communicatietraining kan bij voldoende aanmelding ook aangeboden worden voor vrouwen en stellen. Voor aanmelden en nadere info svp het contactformulier invullen op de contactpagina: aanmelden.